Αυτοθεραπεία

Έχει γραφτεί από Hilterapia editorial staff,dott. Franco Marchetti
Για τη φροντίδα μιας ήπιας φλεγμονής του τένοντα μπορεί να είναι αρκετό να ακολουθήσει κανείς μερικούς κανόνες που συνοψίζονται σε 5 βασικά σημεία: προστασία, ανάπαυση, πάγος, συμπίεση και ανύψωση.
  • Είναι καλό να προφυλάσσει κανείς την προσβεβλημένη περιοχή, χρησιμοποιώντας προστατευτικό εξοπλισμό.
  • Ο τραυματισμένος τένοντας πρέπει να αναπαυθεί, προσέχοντας να μην πραγματοποιούνται κινήσεις που προκαλούν πόνο ή πρήξιμο.
  • Η εφαρμογή της παγοκύστης συμβάλλει στην άμβλυνση του πόνου και στην ελάττωση του πρηξίματος και της φλεγμονής. Καλό είναι να παραμένει πάνω στην τραυματισμένη περιοχή για 15-20 λεπτά, επαναλαμβάνοντας την εφαρμογή κάθε 2-3 ώρες.
  • Η πίεση συμβάλλει στη μείωση του οιδήματος.
  • Μια περαιτέρω βοήθεια στην εξάλειψη του πρηξίματος αφορά τη στάση του ενδιαφερόμενου μέλους: πρέπει να διατηρείται ανυψωμένο.


[ Πίσω ]