Πρόληψη

Έχει γραφτεί από Hilterapia editorial staff,dott. Franco Marchetti

Ορισμένα προληπτικά μέτρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης μιας τενοντίτιδας.
Σημαντικό είναι να προσέχει κανείς κατά τη διάρκεια των ασκούμενων δραστηριοτήτων, προσπαθώντας να αποφεύγει εκείνες οι οποίες απαιτούν μια υπερβολικά έντονη και παρατεταμένη καταπόνηση των τενόντων.
Εάν τυχόν παρατηρηθεί η εμφάνιση πόνου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης κίνησης, καλό είναι αυτή να διακοπεί και το άτομο να αναπαυθεί.

Μπορεί, επίσης, να είναι χρήσιμη η αλλαγή ασκήσεων ή αθλητικών δραστηριοτήτων και η επιλογή μιας δραστηριότητας που να ελαχιστοποιεί το λειτουργικό φορτίο εις βάρος του προσβεβλημένου τένοντα. Είναι οπωσδήποτε σημαντική η τεχνική: η εκτέλεση μιας αθλητικής κίνησης με μια λανθασμένη τεχνική εκθέτει ευκολότερα στον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων.

Μπορεί να είναι χρήσιμο να κάνει κανείς μαθήματα με έναν επαγγελματία για να βελτιώσει την τεχνική ή για να τη μάθει, σε περίπτωση που ξεκινάει ένα καινούριο άθλημα. Πριν ασχοληθεί κανείς με μια αθλητική δραστηριότητα, καλό είναι να κάνει διατατικές ασκήσεις που επιτρέπουν τη διεύρυνση της εμβέλειας της κίνησης.[ Πίσω ]