Είναι δυνατόν το λέιζερ υψηλής έντασης -που εκπέμπεται μέσω του μηχανήματος Hiro- να βλάψει τους

Έχει γραφτεί από Dott. Alessandro Valent Όχι, δεν είναι δυνατόν. ...
Η Hilterapia® -εκπεμπόμενη μέσω του λέιζερ HIRO®- ασκεί βιοδιεγερτική και διορθωτική δράση στους εσωτερικούς ιστούς.

[ Πίσω ]