Πότε πρέπει κανείς να απευθυνθεί στο γιατρό: η διάγνωση

Έχει γραφτεί από Hilterapia editorial staff, dott. Franco Marchetti

Όταν τα συμπτώματα που περιγράφηκαν παραπάνω αρχίσουν να παρουσιάζονται με αυξημένη συχνότητα, ενδείκνυται η αναζήτηση ιατρικής συμβουλής. Εάν παραβλεφθούν, μπορεί μακροπρόθεσμα να προκληθεί βλάβη στο νεύρο, η οποία δύσκολα αποκαθίσταται

Ο γιατρός μπορεί να υποψιαστεί την ύπαρξη της πάθησης, βάσει της περιγραφής των συμπτωμάτων και της ιατρικής εξέτασης.

Εκτός από την εξακρίβωση των χρονικών περιόδων κατά τις οποίες εμφανίζονται τα συμπτώματα και της περιοχής στην οποία εκδηλώνονται (για παράδειγμα η εμπλοκή του μικρού δαχτύλου υποδηλώνει μια αιτία διαφορετική από το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα), ο γιατρός μπορεί να εξετάσει την ευαισθησία των δαχτύλων, ή ακόμα να ελέγξει την εμφάνιση πόνου κατά την κάμψη ή την πίεση του καρπού.

Εάν υπάρχει υποψία του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα, η βασική εξέταση για τη διάγνωση της πάθησης του νεύρου είναι το ηλεκτρομυογράφημα. Εάν ο γιατρός το θεωρεί απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει την πραγματοποίηση ενός υπερηχογραφήματος.[ Πίσω ]