Ιατρική θεραπεία/φυσική θεραπεία

Έχει γραφτεί από Hilterapia editorial staff, dott. Franco Marchetti

Η οριστική θεραπεία είναι η χειρουργική επέμβαση, αν και οι ελαφρές μορφές αντιμετωπίζονται με συντηρητική θεραπεία που βελτιώνει τα συμπτώματα.

Ωφέλιμη είναι η χρήση ενός νάρθηκα που ακινητοποιεί τον καρπό. Η εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να ανακουφίσει από τα συμπτώματα. Σε περίπτωση που το σύνδρομο σχετίζεται με την παρουσία μιας φλεγμονής, μπορεί να είναι χρήσιμη η χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Επίσης η έγχυση κορτιζόνης, η οποία μειώνει το τοπικό οίδημα, συμβάλλει στην ανακούφιση του πόνου.

Αυτές οι θεραπείες έχουν αποτέλεσμα στις ελαφρές περιπτώσεις. Όταν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, πρέπει κανείς να καταφύγει στη χειρουργική θεραπεία. Η επέμβαση συνίσταται στη διάνοιξη του εγκάρσιου συνδέσμου, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αποσυμπίεση του μέσου νεύρου και, κατά συνέπεια, η εξάλειψη των συμπτωμάτων.

Στις ελαφρές και μέτριες περιπτώσεις μπορεί, επίσης, να βοηθήσει η φυσιοθεραπευτική αγωγή. Ενδείκνυται η προσφυγή στους υπέρηχους, η ιοντοφόρεση και η θεραπεία λέιζερ.

Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας λέιζερ στη βελτίωση, όχι μόνο της κλινικής εικόνας, αλλά και της αγωγιμότητας των νεύρων, που μετριέται με το ηλεκτρομυογράφημα. Συγκεκριμένα, η θεραπεία με το λέιζερ Nd-YAG υψηλής έντασης (Hilterapia) προσφέρει προηγμένες δυνατότητες, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα μιας μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με ελαφρά ή μέτρια συμπτώματα, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου.

Εκτός από τη βελτίωση της κλινικής εικόνας, την ανακούφιση του πόνου, την ανάπτυξη της ευαισθησίας και την αύξηση της δύναμης στα χέρια και στα δάχτυλα, η έρευνα κατέγραψε βελτίωση των χαρακτηριστικών της φλεγμονής, που επαληθεύτηκαν μέσα από τα αποτελέσματα του υπερηχογραφήματος και του ηλεκτρομυογραφήματος. Από την έρευνα διαφαίνεται, επίσης, ότι τα αποτελέσματα της θεραπείας διαρκούν στο χρόνο, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, σημειώνεται περαιτέρω κλινική βελτίωση 3 μήνες μετά τη θεραπεία.[ Πίσω ]