Πότε πρέπει κανείς να απευθυνθεί στο γιατρό: η διάγνωση

Έχει γραφτεί από Hilterapia editorial staff,dott. Franco Marchetti

Εκτός από την περίπτωση του απλού “γυρίσματος”, στις άλλες περιπτώσεις ενδείκνυται η επίσκεψη στο γιατρό, καθώς μια ακατάλληλη αντιμετώπιση ενός διαστρέμματος 2ου και 3ου βαθμού μπορεί να σημαίνει την εδραίωση μιας μακροχρόνιας βλάβης ή χρόνιου πόνου στην άρθρωση.

Σε κάθε περίπτωση, όταν η κινητικότητα της παθούσας άρθρωσης καθίσταται αδύνατη, λόγω του πόνου ή της αστάθειας, είναι απαραίτητη η άμεση αναζήτηση βοήθειας από ειδικό.

Το λεπτομερές ιστορικό σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, η εξέταση της προσβεβλημένης άρθρωσης και η εκτέλεση ορισμένων παθητικών κινήσεων της άρθρωσης επιτρέπουν στο γιατρό να εξακριβώσει την έκταση της κάκωσης. Χρήσιμη είναι η εκτέλεση μιας ακτινογραφίας, που καθιστά δυνατό τον αποκλεισμό της ύπαρξης ενδεχόμενων καταγμάτων, ενώ οι εξετάσεις που επιτρέπουν τη λεπτομερή εξακρίβωση της κάκωσης είναι το υπερηχογράφημα και, για μια ενδεχόμενη εκβάθυνση, η μαγνητική τομογραφία (MRI).[ Πίσω ]