Αιτίες - παράγοντες κινδύνου

Έχει γραφτεί από Hilterapia editorial staff, dott. Franco Marchetti

Συχνά η δισκοκήλη αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα μιας προοδευτικής εκφύλισης του δίσκου. Με την πάροδο των χρόνων οι δίσκοι αφυδατώνονται και η ελαστικότητά τους μειώνεται, με αποτέλεσμα να είναι πιο εκτεθειμένοι σε τραβήγματα και ρήξεις, ακόμα και μετά από τραυματισμούς ή πιέσεις μικρής βαρύτητας. Στην εμφάνιση δισκοκήλης συμβάλλουν η άρση βαρών με ακατάλληλο τρόπο, δηλαδή επιβαρύνοντας τη μέση αντί για τα πόδια, ενώ, πιο σπάνια, η κήλη προκαλείται από τραυματισμό, για παράδειγμα, από ένα πέσιμο.

Γίνεται, επομένως, κατανοητό το πώς ορισμένοι παράγοντες ευνοούν την εμφάνιση δισκοκήλης.

Το υπερβολικό σωματικό βάρος είναι σίγουρα ένας ευνοϊκός παράγοντας, καθώς προκαλεί μεγαλύτερη επιβάρυνση των δίσκων. Αντίστοιχα, η εκτέλεση δραστηριοτήτων που υποβάλλουν τη σπονδυλική στήλη σε υπερβολικό στρες, συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης δισκοκήλης. Υπό αυτή την έννοια, εξαιρετικά επικίνδυνες είναι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες άρσεις, ειδικά σε συνδυασμό με στροφικές κινήσεις, αλλά και εργασίες που απαιτούν την πολύωρη παραμονή στην όρθια θέση, σε μια συγκεκριμένη στάση.

Επίσης, άλλες συνθήκες, όπως η ύπαρξη διαβήτη και το κάπνισμα, φαίνεται να ευνοούν την εμφάνισης δισκοκήλης, με συχνότητα που αυξάνεται με την πάροδο των χρόνων, αν και, γενικά, σπάνια εκδηλώνεται μετά τα 60 χρόνια.[ Πίσω ]