Αυτοθεραπεία

Έχει γραφτεί από Hilterapia editorial staff, dott. Franco Marchetti

Σε γενικές γραμμές, σε περίπτωση τραυματισμού πρέπει να καταφεύγει κανείς σε 5 κανόνες, που συνοψίζονται στο αγγλικό ακρωνύμιο PRICE : Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation, δηλαδή Προστασία, Ανάπαυση, Πάγος, Συμπίεση, Ανύψωση.

  • Προστατεύετε το γόνατο από περαιτέρω εντάσεις, ακινητοποιώντας το με έναν ελαστικό επίδεσμο.
  • Θέστε το τραυματισμένο γόνατο σε ανάπαυση, προσέχοντας να μην εκτελείτε κινήσεις που προκαλούν πόνο ή οίδημα.
  • Η εφαρμογή της παγοκύστης συμβάλλει στην ελάφρυνση του πόνου και στη μείωση του οιδήματος και της φλεγμονής. Καλό είναι να την κρατάτε πάνω στην προσβεβλημένη περιοχή για 15-20 λεπτά, επαναλαμβάνοντας την εφαρμογή κάθε 2-3 ώρες.
  • Η πιεστική επίδεση επιτρέπει την ελάττωση του οιδήματος. Ο επίδεσμος πρέπει να εφαρμόζεται από την περιφέρεια προς το κέντρο, αποφεύγοντας το υπερβολικό σφίξιμο.
  • Μια επιπλέον βοήθεια για την υποχώρηση του πρηξίματος αφορά τη θέση στην οποία βρίσκεται το τραυματισμένο μέλος: πρέπει να κρατείται ανυψωμένο σε ανάρροπη θέση.


[ Πίσω ]