Πότε πρέπει κανείς να απευθυνθεί στο γιατρό: η διάγνωση

Έχει γραφτεί από Hilterapia editorial staff,dott. Franco Marchetti

Είναι πάντα καλό να απευθύνεται κανείς στο γιατρό αν ο πόνος στον ώμο είναι έντονος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο γιατρός διαπιστώνει την ύπαρξη πόνου κατά την πίεση, εξετάζει την έκταση των κινήσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την άρθρωση και ζητά την εκτέλεση συγκεκριμένων κινήσεων που επιτρέπουν τη διάγνωση μιας παθολογίας του πετάλου στροφέων, πιθανόν σχετιζόμενης με κάποιον άλλο τένοντα που προσφύεται στην ωμοπλάτη (εκείνον της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μυός).

Για μια πλήρη εξακρίβωση της κατάστασης του ώμου είναι απαραίτητη η προσφυγή σε ορισμένες ενδεικτικές εξετάσεις, όπως το υπερηχογράφημα, η ακτινογραφία, ενδεχομένως και η μαγνητική τομογραφία (MRI).

Η ακτινογραφία επιτρέπει τον εντοπισμό της ύπαρξης ασβεστοποιήσεων, ενώ με το υπερηχογράφημα και, με τρόπο ακριβέστερο, με τη μαγνητική τομογραφία είναι δυνατός ο εντοπισμός του/των ερεθισμένου/ων ή τραυματισμένου/ων τένοντα/ων του πετάλου στροφέων.

Οι εξετάσεις μπορούν, επίσης, να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη φλεγμονής στον τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου, καθώς και στον αρθρικό θύλακα, που μπορεί να συνοδεύεται από οίδημα.[ Πίσω ]