Αυτοθεραπεία - Χρήσιμες ασκήσεις

Έχει γραφτεί από Hilterapia editorial staff, dott. Franco Marchetti

Στην περίπτωση των μυϊκών κακώσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό να προβεί κανείς άμεσα σε μια σειρά ενεργειών που συνοψίζονται στο ακρωνύμιο Κ.Α.Π.Α.Ι. (Κρυοθεραπεία, Ανάπαυση, Πιεστική επίδεση, Ανάρροπη θέση, Ιατρική συμβουλή), στα αγγλικά PRICE (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation).

Αφού ελευθερώσετε την περιοχή από ρούχα και ενδεχόμενα κοσμήματα, προχωρήστε στις εξής ενέργειες:

  • Προστατέψτε τον μυ από περαιτέρω τραυματισμούς, ακινητοποιώντας τον.
  • Θέστε τον τραυματισμένο μυ σε ανάπαυση, προσέχοντας να μην εκτελεί κινήσεις που προκαλούν πόνο.
  • Η εφαρμογή παγοκύστης συμβάλλει στην ανακούφιση του πόνου και στη μείωση του πρηξίματος και της φλεγμονής. Καλό είναι να την κρατάτε πάνω στην προσβεβλημένη περιοχή για 15-20 λεπτά, επαναλαμβάνοντας την εφαρμογή κάθε 2-3 ώρες.
  • Η πιεστική επίδεση επιτρέπει την ελάττωση του οιδήματος. Ο επίδεσμος πρέπει να εφαρμόζεται από την περιφέρεια προς το κέντρο και αποφεύγοντας το υπερβολικό σφίξιμο.
  • Μια επιπλέον βοήθεια για την υποχώρηση του πρηξίματος αφορά τη θέση στην οποία βρίσκεται το τραυματισμένο μέλος: πρέπει να κρατείται ανυψωμένο σε ανάρροπη θέση.


[ Πίσω ]